Heemskerk
Celgetal Challenge

Naast het celgetal willen we u graag in het kort een paar vragen stellen m.b.t. de uiergezondheid op uw bedrijf. Wij willen u graag helpen dit op een goed niveau te krijgen of te houden en daarom zijn we continue bezig de kennis daaromtrent uit te breiden en deze te gebruiken in de praktijk.


Mede daarom willen we graag samen met u een aantal management maatregelen in de melkstal/melkrobot eens onder de loep te nemen. Het doel van het onderzoek is te kijken naar het effect van de verschillende maatregelen op de uiergezondheid.

Welk type melksysteem wordt er gebruikt?

Wat is het gemiddelde productieniveau?

Worden er melkershandschoenen gedragen tijdens het melken?

Op welke manier worden de koeien voorbehandeld?

Worden de spenen na het melken gedesinfecteerd?

Welk type ligboxen wordt er gebruikt?

Welk boxstrooisel wordt er gebruikt?

Hoeveel koeien zijn er t.o.v. het aantal ligplaatsen?

Welk type tepelvoeringen wordt er ingezet?

Uw gegevens worden verwerkt zoals vastgelegd in onze privacyverklaring.

Worden de spenen voor het melken voorgestraald?