smaXtec CLASSIC

Detectie van tochtigheid en afkalven
Temperatuur, drinkgedrag en gezondheidsmonitoring

smaXtec Classic biedt u de volgende functies en voordelen

Automatische en betrouwbare tochtigheidsdetectie

Betere conception rate en minder dagen open


Vroege detectie van afkalven

Informatie over het moment van afkalven zorgt ervoor dat alle relevante maatregelen kunnen worden genomen


Monitoring van de frequentie van wateropname

De sterke correlatie tussen water- en voeropname betekent dat onregelmatigheden meteen kunnen worden gedetecteerd


Continue temperatuurmeting

De actuele lichaamstemperatuur kan op elk moment worden gevolgd

Vroege detectie van hittestress

Maatregelen om hittestress te beperken kunnen in een vroeg stadium worden genomen


Vroege detectie van gezondheidsstoornissen en individuele gezondsheidsmonitoring

Door de unieke combinatie van temperatuur- en activiteitsparameters kunnen gezondheidsstoornissen sneller worden gedetecteerd, waardoor relevante maatregelen kunnen worden genomen


Bespaart tijd

Door routinewerkzaamheden af te schaffen, zoals het manueel meten van lichaamstemperatuur

Een smaXtec Classic Bolus wordt aan elke koe toegediend en
meet voortdurend temperatuur- en activiteitsniveaus.
Dit zorgt ervoor dat elk dier de klok rond individueel
kan worden opgevolgd.

Ik wil graag meer informatie over smaXtec